verbindt,


adviseert


& organiseert.

Expertise en diensten

Samenwerking met eindgebruikers

De tijd dat de markt bepaalde wat gebruikers wilden ligt nu wel achter ons. Bewoners/gebruikers bepalen steeds meer hoe er met vastgoed wordt omgegaan. Zo hoort het ook.

Biobased bouwen en circulariteit

Onze ecologische omgeving, de natuur, is een ongeëvenaard en heel erg sterk systeem, waarvan we teveel vervreemd zijn. Nog steeds biedt zij ongekende mogelijkheden voor onze gebouwde omgeving.

Integrale projecten en RGS

Tegenwoordig werken opdrachtgevers en -nemers niet langer ieder voor zich aan een gezamenlijk project. Ze werken steeds meer mét elkaar in plaats van tegenover elkaar te staan.

Projecten

Ecologisch nieuwbouwproject IEWAN te Lent (Nijmegen)

Ecologisch nieuwbouwproject IEWAN

Wooninitiatief IEWAN had plannen om zelfvoorzienend te gaan wonen in Lent. De locatie was er, alsmede de eerste plannen. Remond heeft het proces verder aangestuurd, begeleid en het ontwerpteam voorgezeten.

Meer informatie >>

Nieuwbouw praktijkschool Boxmeer

Nieuwbouw praktijkschool Boxmeer

Het schoolbestuur had TNO ingeschakeld als adviseur voor deze Design, Build & Maintain opdracht. Deze stelde voor de nieuwbouw te realiseren door te werken vanuit de RGS-aanpak.

Meer informatie >>

Grootonderhoud de Nieuwe Vaart Arnhem

Groot Onderhoud 112 woningen De Nieuwe Vaart te Arnhem

Voor dit project werd door de woningstichting aan een viertal bedrijven middels de aanpak Best Value Procurement (BVP) gevraagd een plan te presenteren. Remond was voorzitter van het tenderteam en heeft de bewonersbegeleiding aangestuurd.

Meer informatie >>

Over Remond

In het samenwerken met professionals en gedreven liefhebbers vind ik mijn werkplezier. Daarbij zet ik mij graag in om hen te inspireren, te stimuleren en te ondersteunen, zodat een gezamenlijk resultaat bereikt wordt. Dat doe ik vanuit mijn ervaring als initiatiefnemer en kartrekker bij vele ontwikkelingen op het gebied van wonen, bouwen en onderhouden.

In de breedte van dat werkterrein voel ik me goed thuis, waarbij in de verschillende projecten en opdrachten één ding voorop staat: ik realiseer betere samenwerking. Dat doe ik door mensen en partijen te activeren, ze met elkaar in gesprek te brengen en zo te zorgen voor wederzijds begrip en respect.

Lees verder >>

Remond Molenkamp