Remond Molenkamp
Remond Molenkamp

Blog

Op deze pagina kunt u mijn blog-artikelen vinden. Het laatste artikel staat bovenaan.

Een beetje moeite doen

Er gaat geen dag voorbij of je leest en hoort over verduurzaming en energietransitie. Het lijkt wel of de hele wereld er continu mee bezig is. En toch blijven de nieuwsberichten komen dat het allemaal niet snel genoeg gaat. Gelukkig lijkt onze bewustwording dat we er echt iets aan moeten doen wel toe te nemen. Maar doen we er ook echt iets aan? Zijn we bereid een beetje moeite te doen?

Moeite doen betekent: in actie komen of je inspannen. Daar wordt je dus in meer of mindere mate moe van. En willen we dat wel? Kunnen we dat opbrengen? Of blijven we liever genieten van onze verworvenheden en luxe comfort tegen beter weten in?

Remond.nu

Was drogen

Waarom doen we onze was in de wasdroger? Ronald Rovers schreef een paar jaar terug al in één van zijn columns: ‘We zetten wel miljoenen kostende windmolens neer om de elektriciteit op te wekken om onze wasdroger aan te drijven, maar de was gewoon buiten hangen in diezelfde wind, negeren we… De overheid vangt die wind maar, wij doen het lekker met een droger…’ De was kan gewoon buiten aan de lijn of binnen op een droogrekje. Een beetje moeite doen.

Blad blazen

Afgelopen najaar hoorde je ze weer overal, de bladblazers. Amerikaans onderzoek wijst uit dat ze erg vervuilend zijn. Alleen al het morsen van brandstof bij het vullen van de tank leverde over heel Amerika ik weet niet hoeveel milieuschade op. En hebben we die dingen nodig? Wat is er mis met de goeie ouwe bladhark? Kwestie van een beetje moeite doen.

Kleding kopen

En straks gaan we weer het voorjaar in. Allemaal nieuwe kleren kopen. Want die van vorig jaar zijn niet meer in de mode. We worden weer met kortingen in de uitverkoop om onze oren gegooid, alsof het Black Friday is. Wie denkt er na over wat echt nodig is om aan te schaffen? Even nadenken, een beetje moeite doen.

Ons gedrag

Wat ik maar zeggen wil: ons gedrag is bepalend. Ook in mijn werk als projectfacilitator bij het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed van de provincie Overijssel merk ik dat. Veel voorlopers die nu bezig zijn met het verduurzamen van hun vastgoed zijn mensen die begrijpen dat we een stap moeten maken. Ze zijn ervan overtuigd dat ze dat zelf moeten doen. Zij doen een beetje moeite.

Hopelijk volgen er velen.

Twentse basisscholen op weg naar energietransitie

OPO Hof van Twente
Stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPO) Hof van Twente ontving vorig jaar één miljoen euro van Energiefonds Overijssel. Met deze lening verduurzaamt de stichting de gebouwen van acht basisscholen de komende twee jaar. Als adviseur van Duurzame Scholen Overijssel hielp Remond Molenkamp OPO Hof van Twente bij de ambitieuze plannen.

Remond, wat was de eerste stap?

‘We voerden in 2017 en 2018 in totaal elf energiescans uit voor de verschillende schoolgebouwen. Hiermee konden we goed in kaart brengen hoe de energiesituatie bij de betreffende scholen eruit zag. Het schoolbestuur en de locatiedirecteuren gingen direct aan de slag met een aantal adviezen uit de rapporten. Er zijn veel ‘quick-wins’ gerealiseerd. Energiemaatregelen die al binnen enkele jaren financieel terugverdiend worden.’

Dat klinkt voortvarend. Bleef de vaart erin?

‘Met de energiescans in de hand liet het schoolbestuur, met de nieuwe vooruitstrevende bestuurder Jasper Kok, een toekomstvisie voor haar gebouwen opstellen. Er was veel ambitie, maar zoals zo vaak ontbraken de financiële middelen. De gemeente kon niet financieel bijspringen. Even leek het alsof de duurzaamheidsambities in de wachtstand gingen. Maar Jasper Kok wilde door. Via ons programma Duurzame Scholen Overijssel werd hij in oktober 2019 in contact gebracht met de Europese ELENA subsidieregeling en met de financieringsmogelijkheden die het Energie Fonds Overijssel (EFO) biedt. Er werd veel werk verzet om alles rond te krijgen en in mei 2020 kwam het verlossende woord. EFO keurde de aanvraag voor financiering goed. OPO Hof van Twente kon aan de slag!’

Hoe gaat het nu?

‘Het gaat heel erg goed. Voor negen van de schoolgebouwen zijn concrete plannen voor verduurzaming voorbereid. De scholen ’t Stedeke in Diepenheim en Elserike in Markelo gaan dit jaar aan de slag met verduurzamingsprojecten. In Diepenheim, waar al zonnepanelen liggen, schakelen ze over van een gasgestookte CV-ketel op een elektrische warmtepomp. Goede technische verduurzamingsmaatregelen dus bij de scholen in de Hof van Twente. Maar het mooiste hiervan is misschien wel het uiteindelijke doel van het schoolbestuur: bijdragen aan een duurzame mindset bij de ruim 1.000 leerlingen.’ Neem contact op met Remond

Vermijd deze 5 valkuilen bij Resultaatgericht Samenwerken

Mooi! Als aannemer hebt u met uw opdrachtgever en toeleveranciers besloten om resultaatgericht samen te werken. Maar hoe zet je dit succesvol in gang? Hoe maak je van de andere partijen echte partners? En misschien belangrijker nog: hoe word je er zelf één? En uiteindelijk wil je de afspraken vastleggen in een goede en eenvoudig leesbare overeenkomst.

Omdat er met RGS nog relatief weinig praktijkervaring is opgedaan, kan ik me voorstellen dat u houvasten zoekt. Remond Bouwsamenwerking geeft u graag praktische handvatten hoe u prettig en resultaatgericht samenwerkt en hoe dat op een eenvoudige wijze vastgelegd wordt.

De volgende 5 valkuilen moet u daarbij vermijden:

Remond.nu

1. Verzanden in technische haarkloverij

Als aannemer was u gewend een bestek met veel technische details af te prijzen en uit te voeren. Bij RGS doen we dat totaal anders. U committeert zich voor langere termijn aan partijen en werkt vooral sámen, in plaats van tégen elkaar. De partners bepalen het gezamenlijk belang van het project en vertalen dat naar prestaties van een bepaald bouwdeel, zo mogelijk functionele eisen. Zo moet een gevel onder andere voor waterkering en een bepaalde warmtewering zorgen. Bewaak de grote lijnen en raak niet verstrikt in details. Keep it simple!

2. Doorgeschoten idealen

Denk realistisch. Werken volgens RGS houdt niet in dat het onderhoud opeens en voor altijd van perfecte kwaliteit moet zijn. Voorbeeld uit de praktijk: Een opdrachtgever bedacht dat de nieuwe kunststof dakrand van een gerenoveerde flat 20 jaar lang altijd brandschoon moest blijven. Dat hield in dat het schoonmaakbedrijf minimaal vier keer per jaar met een hoogwerker moest verschijnen. Dat bleek veel te duur. Nu bepalen we elk jaar wat de toegevoegde esthetische waarde is van een schoonmaakbeurt en leggen dat vast in een activiteitenplan.

3. Korte termijn denken

Te vaak maken we ons schuldig aan ‘korte termijn-‘ en ‘laagste prijs-‘ denken. Er zit veel kennis bij de maakindustrie en overige ketenpartners over het onderhoud op langere termijn. Schakel die partijen op tijd in en laat ze actief meedenken in de ontwerpfase en uitvoeringswijze. Betrouwbare partners willen graag een stapje extra voor u zetten om de toekomstige kwaliteit op het afgesproken niveau te handhaven. Ook zij zijn gebaat bij langdurige samenwerking.

4. Teveel willen vastleggen

RGS contracten dreigen nogal eens veelomvattend te worden. Natuurlijk is het niet altijd makkelijk om gemaakte afspraken helder te formuleren. Maar té vaak willen partijen zich onnodig indekken tegen onvoorziene situaties. Denk goed na over wat je precies wilt afspreken en leg het tijdpad vast hoe de afspraken nagekomen worden.

5. Geen risicomanagement toepassen

Bij een traditioneel bouwproject liggen veel risico’s in eerste instantie bij de opdrachtgever, daarom zijn opdrachtnemers nog weinig gewend aan risicomanagement. Bij RGS projecten zijn de risico’s meer verdeeld. Het is daarom van cruciaal belang dat alle partijen verantwoording nemen voor te verwachten risico’s. Maak de projectrisico’s concreet en daarmee financieel inzichtelijk.

Conclusie:

Bepaal vooraf wat je precies wilt bereiken en op welke manier. Stem dat af met alle partijen. Als je dat doet staat eigenlijk niets meer een langdurige, duurzame en prettige relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in de weg. En dat kan soms zelfs gepaard gaan zónder contract, zo weet ik uit ervaring!

Wilt u persoonlijk advies? Vraag een gesprek aan met Remond Bouwsamenwerking

Neem contact op met Remond!

De 5 waarden van Resultaatgericht Samenwerken (RGS)

Samenwerking in de bouw is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben eigen belangen; er heerst onderling wantrouwen. Maar gelukkig zie ik dat beeld kantelen. Partijen streven steeds meer naar een beter resultaat voor de klant: van ontwerp en uitvoering tot en met beheer en onderhoud van vastgoed. In dat proces bouw ik bruggen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers om een maximaal klantresultaat te bereiken.

Gelukkig hebben bepaalde opdrachtgevers en opdrachtnemers het voortouw genomen voor Resultaatgerichte Samenwerking. Ik ben kartrekker bij deze processen en begeleid ze door het actief delen van mijn kennis en ervaring. Daarbij signaleer ik dat opdrachtgever en opdrachtnemer steeds meer mèt elkaar samenwerken in plaats van tegenover elkaar staan bij een bouwproject. Maar ik merk ook dat samenwerken op basis van een afgesproken resultaat niet eenvoudig is. Want hoe krijg je een gezamenlijke focus van alle partijen in een project? Hoe krijg je alle afzonderlijke onderdelen in de keten zover dat ze écht gaan samenwerken? En dat iedereen uiteindelijk zelf ziet dat ze er echt op vooruit gaan?

Mijn opdrachtgevers ervaren de volgende 5 waarden van RGS:

Remond.nu

1. Goedkoper en efficiënter samenwerken

Aanbesteden op basis van laagste prijs wordt door een aantal opdrachtgevers nog vaak beschouwd als de financieel beste oplossing. Maar dat berust op een misverstand. Het is korte termijn denken. De lange termijn aanpak door te werken met RGS is financieel aantrekkelijker en beduidend efficiënter omdat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor het eindresultaat.

2. Betere beheersing van het proces van bouw tot onderhoud

Als opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk resultaatafspraken maken over de kwaliteit van bouwen, beheer en onderhoud voor lange termijn, dan weten beide partijen precies waar ze aan toe zijn. En leveren ze precies wat daarbij hoort. Opdrachtgever en opdrachtnemer overleggen en bepalen gezamenlijk, waardoor niemand voor verrassingen komt te staan. Zo wordt de kwaliteit van het vastgoed in de tijd gezekerd.

3. Continuïteit in de bedrijfsvoering

Via RGS komen partijen een plan van aanpak overeen voor het beheer en onderhoud van vastgoed voor een periode van bijvoorbeeld 20 jaar. Daarmee is het uitvoerende bedrijf verzekerd van werk en heeft de opdrachtgever geen zorgen over de onderhoudsstaat van het complex. Pieken en dalen in de bedrijfsvoering worden voor beide partijen voorkomen.

4. Verhogen van de klanttevredenheid

Door beheer en onderhoud op basis van afgesproken resultaat weet de klant precies welke kwaliteit hij kan en mag verwachten. Door langdurig commitment van de uitvoerende partij aan het project kiest deze voor duurzame kwaliteit van materialen, montage en onderhoud. Samen met de integrale uitvoeringsaanpak verhoogt dat de tevredenheid van opdrachtgever en klant.

5. Elkaars kennis en kunde benutten

Doordat opdrachtgever en opdrachtnemer als gelijkwaardige partners langdurig (en eventueel projectongebonden) met elkaar samenwerken, benutten ze elkaars kennis en kunde. Men herkent en erkent elkaars expertise en iedere schakel in het proces levert zijn gewaardeerde bijdrage aan het geheel. De opdrachtgever laat de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid voor de beste uitvoering van beheer en onderhoud. Partijen vertrouwen elkaar en gunnen elkaar een passend rendement.

Natuurlijk gaat Resultaatgerichte Samenwerking niet vanzelf. Opdrachtgever en opdrachtnemer moeten écht de wil tonen om samen te werken. Daarbij is soms een extra handje van buiten nodig. Ik help ogenschijnlijk tegengestelde belangen om te zetten in één gemeenschappelijk belang. Ik coach medewerkers bij het in gang zetten van een RGS proces en zorg voor begeleiding bij het oplossen van uitdagingen en problemen. Als verbindende kartrekker ben ik in staat u de 5 waarden van RGS te laten ervaren.

Meer weten?

Neem contact op met Remond!