Remond Molenkamp
Remond Molenkamp

Expertise / Diensten

Remond richt zich als kartrekker op een drietal deelgebieden, die veelal direct met elkaar in verbinding staan en in sommige gevallen in elkaar overlopen:

Biobased bouwen en circulariteit

Onze ecologische omgeving, de natuur, is een ongeëvenaard en heel erg sterk systeem, waarvan we teveel vervreemd zijn. Nog steeds biedt zij ongekende mogelijkheden voor onze gebouwde omgeving. De komende jaren merken we allemaal dat de grondstoffenproblematiek een serieus item is. Daarom is het goed om onze traditionele manier van denken in de bouw aan te passen. Dat kan door hergebruik van materialen en het toepassen van materialen die hergebruikt kunnen worden. Maar ook door het ontwikkelen van concepten en processen die bijdragen aan een gezonde woonomgeving. Daarmee realiseren we wat mensen willen: Gezond Wonen!

Remond heeft ervaring met ecologisch bouwen en transitie in vernieuwende projecten. Hij is erkend Bouwbioloog bij het Duitse Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit IBN. U kunt Remond inschakelen als u gezond wilt wonen en daarvoor expertise zoekt op het gebied van projectmanagement, begeleiding of advies. Ook voor het naar de markt brengen van biobased producten of diensten op basis van een strategische marketingvisie kunt u Remond benaderen.

 

Remond biedt een aanpak waarbij:

  • bouwbiologische kennis wordt geïmplementeerd in projecten, zodat gezonde gebouwen worden gerealiseerd;
  • een brug geslagen wordt tussen ecologische idealen en praktische bouwoplossingen;
  • biobased producten hun toepassingsmogelijkheden en marktaandeel vergroten.

Samenwerking met eindgebruikers

De tijd dat de markt bepaalde wat gebruikers wilden ligt nu wel achter ons. Bewoners/gebruikers bepalen steeds meer hoe er met vastgoed wordt omgegaan. Zo hoort het ook. Klantgericht bouwen gaat veel verder dan alleen het aanbieden van enkele keuze-opties. Echt luisteren naar wensen van gebruikers is wat nodig is. Hen meenemen in de mogelijkheden en onmogelijkheden maakt veel duidelijk. Dat geeft begrip en draagvlak. Op deze wijze wordt een optimaal resultaat bereikt.

Remond heeft ervaring met het actief begeleiden van bewoners tijdens renovatieprojecten en nieuwbouwinitiatieven. Ook heeft Remond projecten aangestuurd waarbij zelfbouw en zelfbeheer door bewoners gerealiseerd is. Samen met woongroepen zijn projecten vanaf het eerste initiatief tot en met de oplevering en nazorg begeleid. Voor bewonersbegeleiding, proces- en projectmanagement en het tot stand brengen van verbindingen met overige partijen is Remond voor u in beeld.

Remond biedt een aanpak waarbij:

  • de klantvraag gedurende het gehele proces gewaarborgd is en in lijn gebracht wordt met de bouworganisatie;
  • tijd- en kostenvoordelen behaald worden in het bouwproces, omdat het vertrouwen van de eindgebruiker verkregen is en begrepen wordt wat deze wil;
  • bouwers een onderscheidend vermogen verkrijgen m.b.t. het realiseren van klantenbinding en het meenemen van de eindgebruiker in het proces.

Integrale projecten en RGS

Tegenwoordig werken opdrachtgevers en -nemers niet langer ieder voor zich aan een gezamenlijk project. Ze werken steeds meer mét elkaar in plaats van tegenover elkaar te staan. Toch merken veel partijen dat samenwerken niet altijd eenvoudig is. Hoe selecteer ik op een juiste manier ketenpartijen waarbij marktconformiteit gewaarborgd blijft? Hoe richt ik de contractvorming op een pragmatische en efficiënte manier in? Hoe zet ik een projectongebonden samenwerking op met voordelen voor alle partijen? Op welke wijze omschrijf ik mijn functionele eisen en hoe zet ik deze om in een concreet werkplan?

Remond heeft ervaring met het in gang zetten van processen, het begeleiden van projecten en het coachen van mensen en organisaties. Onder meer op het gebied van UAV-gc, BVP, DBM en RGS. Op deze onderwerpen is Remond een verbindende kartrekker. Ook voor het aansturen van creatieve tenderteams voor ketensamenwerking is Remond uw sparringpartner.

Remond biedt een aanpak waarbij:

  • samenwerking tussen meerdere partijen in de bouwkolom optimaal verloopt en integrale voordelen oplevert m.b.t. tijd, kosten en kwaliteit;
  • tenderteams de aanwezige creativiteit beter benutten, over grenzen heen kijken en een beter resultaat scoren;
  • resultaatgerichte afspraken ook gedurende de beheersperiode van projecten eenvoudig, eenduidig en realiseerbaar zijn.
Remond Molenkamp

Het Duitse instituut IBN bestaat sinds 1983. Bouwbiologie stelt dat de gezondheid van gebruikers van gebouwen afhankelijk is van het ontwerp, de locatie en gebruikte materialen en installaties. Het grootste deel van ons leven brengen we in gebouwen door, daarom is het leefklimaat ervan bepalend voor onze gezondheid. Toepassing van bouwbiologische principes voorkomt problemen en is een garantie voor een gezond gebouw.

Over Remond

Remond Molenkamp

In het samenwerken met professionals en gedreven liefhebbers vind ik mijn werkplezier. Daarbij zet ik mij graag in om hen te inspireren, te stimuleren en te ondersteunen, zodat een gezamenlijk resultaat bereikt wordt. Dat doe ik vanuit mijn ervaring als initiatiefnemer en kartrekker bij vele ontwikkelingen op het gebied van wonen, bouwen en onderhouden.