Remond Molenkamp
Remond Molenkamp

Over Remond

In het samenwerken met professionals en gedreven liefhebbers vind ik mijn werkplezier. Daarbij zet ik mij graag in om hen te inspireren, te stimuleren en te ondersteunen, zodat een gezamenlijk resultaat bereikt wordt. Dat doe ik vanuit mijn ervaring als initiatiefnemer en kartrekker bij vele ontwikkelingen op het gebied van wonen, bouwen en onderhouden.

In de breedte van dat werkterrein voel ik me goed thuis, waarbij in de verschillende projecten en opdrachten één ding voorop staat: ik realiseer betere samenwerking. Dat doe ik door mensen en partijen te activeren, ze met elkaar in gesprek te brengen en zo te zorgen voor wederzijds begrip en respect.

“Eén ding staat voorop: ik realiseer betere samenwerking.”

Door goed te luisteren, me te verplaatsen in de situatie van de ander en ideeën van derden te betrekken ben ik in staat verrassende oplossingen aan te dragen. Daarbij stuur ik op hoofdlijnen, denk ‘out-of-the-box’ en ben voor iedereen makkelijk toegankelijk door de eenvoud die ik aan de dag leg. Ik ben sterk in het schakelen tussen verschillende mensen: ik spreek op gelijkwaardig niveau met bestuurders maar beheers ook de taal van uitvoerders en vaklieden.

Wat ik bied is een pragmatische aanpak met een hoop gezond verstand. Dat doe ik altijd graag vóór, en het liefst mét, de eindgebruiker. De beste resultaten worden bereikt door samen actief te zoeken naar creatieve en vernieuwende aanpakken.