Samenwerking in de bouw is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben eigen belangen; er heerst onderling wantrouwen. Maar gelukkig zie ik dat beeld kantelen. Partijen streven steeds meer naar een beter resultaat voor de klant: van ontwerp en uitvoering tot en met beheer en onderhoud van vastgoed. In dat proces bouw ik bruggen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers om een maximaal klantresultaat te bereiken.

Gelukkig hebben bepaalde opdrachtgevers en opdrachtnemers het voortouw genomen voor Resultaatgerichte Samenwerking. Ik ben kartrekker bij deze processen en begeleid ze door het actief delen van mijn kennis en ervaring. Daarbij signaleer ik dat opdrachtgever en opdrachtnemer steeds meer mèt elkaar samenwerken in plaats van tegenover elkaar staan bij een bouwproject. Maar ik merk ook dat samenwerken op basis van een afgesproken resultaat niet eenvoudig is. Want hoe krijg je een gezamenlijke focus van alle partijen in een project? Hoe krijg je alle afzonderlijke onderdelen in de keten zover dat ze écht gaan samenwerken? En dat iedereen uiteindelijk zelf ziet dat ze er echt op vooruit gaan?

Mijn opdrachtgevers ervaren de volgende 5 waarden van RGS:

Remond.nu

1. Goedkoper en efficiënter samenwerken

Aanbesteden op basis van laagste prijs wordt door een aantal opdrachtgevers nog vaak beschouwd als de financieel beste oplossing. Maar dat berust op een misverstand. Het is korte termijn denken. De lange termijn aanpak door te werken met RGS is financieel aantrekkelijker en beduidend efficiënter omdat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor het eindresultaat.

2. Betere beheersing van het proces van bouw tot onderhoud

Als opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk resultaatafspraken maken over de kwaliteit van bouwen, beheer en onderhoud voor lange termijn, dan weten beide partijen precies waar ze aan toe zijn. En leveren ze precies wat daarbij hoort. Opdrachtgever en opdrachtnemer overleggen en bepalen gezamenlijk, waardoor niemand voor verrassingen komt te staan. Zo wordt de kwaliteit van het vastgoed in de tijd gezekerd.

3. Continuïteit in de bedrijfsvoering

Via RGS komen partijen een plan van aanpak overeen voor het beheer en onderhoud van vastgoed voor een periode van bijvoorbeeld 20 jaar. Daarmee is het uitvoerende bedrijf verzekerd van werk en heeft de opdrachtgever geen zorgen over de onderhoudsstaat van het complex. Pieken en dalen in de bedrijfsvoering worden voor beide partijen voorkomen.

4. Verhogen van de klanttevredenheid

Door beheer en onderhoud op basis van afgesproken resultaat weet de klant precies welke kwaliteit hij kan en mag verwachten. Door langdurig commitment van de uitvoerende partij aan het project kiest deze voor duurzame kwaliteit van materialen, montage en onderhoud. Samen met de integrale uitvoeringsaanpak verhoogt dat de tevredenheid van opdrachtgever en klant.

5. Elkaars kennis en kunde benutten

Doordat opdrachtgever en opdrachtnemer als gelijkwaardige partners langdurig (en eventueel projectongebonden) met elkaar samenwerken, benutten ze elkaars kennis en kunde. Men herkent en erkent elkaars expertise en iedere schakel in het proces levert zijn gewaardeerde bijdrage aan het geheel. De opdrachtgever laat de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid voor de beste uitvoering van beheer en onderhoud. Partijen vertrouwen elkaar en gunnen elkaar een passend rendement.

Natuurlijk gaat Resultaatgerichte Samenwerking niet vanzelf. Opdrachtgever en opdrachtnemer moeten écht de wil tonen om samen te werken. Daarbij is soms een extra handje van buiten nodig. Ik help ogenschijnlijk tegengestelde belangen om te zetten in één gemeenschappelijk belang. Ik coach medewerkers bij het in gang zetten van een RGS proces en zorg voor begeleiding bij het oplossen van uitdagingen en problemen. Als verbindende kartrekker ben ik in staat u de 5 waarden van RGS te laten ervaren.

Meer weten?

Neem contact op met Remond!